INFORMACJE

W dniu 14 listopada b.r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze po raz kolejny odbył się Powiatowy Turniej „Przy zabawie o historii”. Konkurs skierowany był do jaworskich szkół podstawowych, których drużyny musiały wykazać się wiedzą, śpiewem, recytacją i udziałem w konkurencjach sprawnościowych. W tym roku udział wzięły cztery drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2, SP nr 4 oraz SP nr 6 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Turniej odbywał się pod patronatem burmistrza miasta Jawora. Zwycięstwo odniosła trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, której bardzo serdecznie gratulujemy.
R.D.

GALERIA:

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA:
Czy wychowanek może mieć wpływ na to co się dzieje w ośrodku, decydować o życiu sportowym , kulturalnym ? Oczywiście może poprzez swoich reprezentantów z Samorządu Wychowanków. Temu celowi służyły wybory, które zostały zorganizowane w niedzielę 28 października. Każda z obecnych klas mogła zgłosić po dwóch kandydatów. Tak więc o 4 „mandaty” walczyło 8 osób. Do Samorządu kandydowały następujące osoby – w kolejności alfabetycznej;

  1. Daniel Dopierała
  2. Szymon Dratwa
  3. Martin Kopacz
  4. Wojciech Kozakiewicz
  5. Jakub Kruszewski
  6. Krzysztof Ponichter
  7. Andrzej Raszewski
  8. Mateusz Stenków

Po zliczeniu głosów okazało się, że najwięcej głosów otrzymali : Andrzej Raszewski, Krzysztof Ponichter, Wojciech Kozakiewicz i Szymon Dratwa. W/w czwórka podzieliła między siebie funkcje.  Tak więc Samorząd Wychowanków w roku szkolnym 2018/19 będzie pracował w następującym składzie :

Wojciech Kozakiewicz – Przewodniczący
Andrzej Raszewski – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Ponichter – Skarbnik
Szymon Dratwa – członeK
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu tj. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik oraz Aleksandra Drabczyk. Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 Opiekunowie Samorządu

W dniu Edukacji Narodowej  w Zespole Szkół w Jaworze oraz  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyły się szczególne uroczyści z okazji Dnia Edukacji Narodowej Regionalnych Jednostek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przybyłych gości przywitali organizatorzy: Pani Dorota Subocz - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze i Pan Mariusz Barański Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Piękne słowa podziękowania za trud nauczycielskiej pracy wygłosił gospodarz spotkania Pan dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wśród przybyłych gości byli również Radni Województwa Dolnośląskiego, Pani Wanda Gołębiowska Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Pan Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Pani Elżbieta Knychalska Dyrektor Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Starostwa Powiatowego w Jaworze, Pan Wiesław Szymczyk Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. Szanowne grono nauczycieli nagrodzonych nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego gratulacjami, odznaczeniami innymi nagrodami, dyrektorowie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez SWD, mili goście. Na zakończenie spotkania przesympatyczna młodzież z MOW przedstawiła krótką etiudę teatralną pod kierunkiem Ewy Drabczyk. Etiuda rozbawiła publiczność.

GALERIA:

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     
       I  właśnie z tej okazji 11 października 2018 roku w odbyło się uroczyste spotkanie przygotowane przez  wychowanków pod kierunkiem pani Aleksandry Ewy Drabczyk. Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.     
       Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała mini teatrzyk pt: „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

GALERIA:

GALERIA:
6 października w samo południe na wiejskim stadionie w Muchowie odbyło się zakończenie XXXIII Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenie przybyło 90 młodych turystów pod opieką nauczycieli wspieranych przez rodziców. W rajdzie brały udział drużyny z następujących jaworskich szkół: SP 5 (op. Anna Orda), SP 4 (op. Anna Kurzydło) , SP 2 ( op. Iwona Zielińska), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (op. Matra Bander) oraz  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (op.Grażyna Żmuda) oraz SP16 z Legnicy (op. Krzysztof Skalik oraz Izabela Kwiatkowska). Organizatorami Rajdu byli Andrzej Kowalik - Komandor Rajdu i Koleżanka Grażyna Żmuda - współorganizator i jednocześnie opiekun grupy młodzieży z MOW. Rajd Przygotowali wspólnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaworze. Dla uczestników Rajdu przygotowano szereg konkursów. W konkursie wiedzy „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Bogusław Korzeb ( MOW) . Drugie miejsce zdobył Artur Czarnecki ( SP 5), a trzecie miejsce zdobyła Hanna Maciejewska ( SP 16). Poza konkursem wiedzy rozegrano szereg konkursów sprawnościowych. W kapkach Zwyciężył Sebastian Wąsiński przed Wojciechem Kozakiewiczem ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Bartosz Pawlaczek  z SP 4.  W skokach przez skakankę najlepszy wynik osiągnęła Zuzia Budzińska ( SP 4). Na pucharowym podium miejsca wywalczyli również Samuel Detyna ( SP 50 oraz Iza Bichuniak ( SP 4). W konkurencji podbijanie piłeczki ping pongowej na przemian w kategorii dziewcząt zwyciężyła Hanna Otto ( SP 4). Drugie miejsce zajęła Dominika Detyna ( SP 5) a trzecie miejsce wywalczyła Anna Chudzio ( SOSW ). W tym samym konkursie w kategorii chłopców zwyciężył Wojciech Kozakiewicz przed Bogumiłem Korzeb ( obaj z MOW). Trzecie miejsce zajął Dawid Skowron z SP 2.

Docierają do tysięcy uczniów z pozytywnym przesłaniem i w tym gronie i my! MOW Jawor. Ogólnopolski Projekt o charakterze profilaktycznym połączony z mini koncertem Hip-Hopowym, a RYMcerze [RMC] mówią:

" Przeskocz wysoko nad murem wyśmiania, zerwij kurtynę, co wolność przesłania, siłą jest to, nie ile przyjmujesz bo siłą jest to ile odmawiasz ".


GALERIA:

GALERIA:

GALERIA:

GALERIA:

GALERIA:

Hasło przewodnie Turystyka łączy pokolenia realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nakierowane  na budowanie więzi międzypokoleniowej polskiej rodziny poprzez turystykę i krajoznawstwo. Głównymi celami rajdu było propagowanie najwyższych wartości związanych z krajoznawstwem i turystyką, dbałość o kulturę i przyrodę ,uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji, popularyzacja rekreacji , sportu rowerowego oraz turystyki pieszej. Pogoda dopisała, więc i wszystkim dopisywały humory. Niektórzy uczestnicy pierwszy raz mogli poznać smak wędrówki, jak i poznać najpiękniejsze zakątki Parku Krajobrazowego Chełmy. W rajdzie wzięło udział 172 uczestników   i opiekunów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjum oraz naszą placówkę. Wszyscy uczestnicy rajdu 26.05 o godz.11.30 spotkali się na Słonecznej Łące, gdzie rozpoczęło się podsumowanie rajdu. Słoneczna Łąka, tak, właśnie tego dnia wyjątkowo słoneczna i łaskawa dla rajdowiczów. Przy turystycznym ognisku pieczono kiełbaski oraz tradycyjnie odbyły się konkursy oraz gry i zabawy sportowe. W konkursie Celne oko-rzutki Mateusz Graczyk II miejsce a  Łukasz Przybył III .Celne oko- rzut do kosza  II miejsce Mikołaj Łada i ponownie III Łukasz Przybył. W rzucie wałkiem żony prezesa najlepsi byli: Łukasz Przybył, Paweł Antonowicz, Daniel Dopierała. W podbijaniu piłeczki najlepszy był Mikołaj Łada, a kolejne  miejsca zajęli Tomasz Małek, Łukasz Przybył. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe: przewodniki, albumy , mapy turystyczne, sprzęt sportowy oraz okolicznościowe torby, karty, długopisy, breloki do kluczy i opaski odblaskowe.

A.E.Drabczyk

A.Kowalik

 

Podkategorie