25 listopada wychowankowie klasy drugiej naszego ośrodka, w ramach lekcji chemii, byli w Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie. W ramach wycieczki szczegółowo zapoznali się z pracą oczyszczalni, poznali wykorzystywane tam metody oczyszczania ścieków (mechaniczne, biologiczne i chemiczne). Przewodnik wycieczki dużo uwagi zwróciła na konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz o planowanej modernizacji obiektu. Chłopcy słuchali z wielkim zainteresowaniem, zadając niejednokrotnie rzeczowe, interesujące ich pytania.
GALERIA: