„Najbardziej niezmienny i ważnym
                             pytaniem życia jest: CO ROBISZ DLA INNYCH?”
                                                                                                                             Martin Luther King

W procesie resocjalizacji naszej młodzieży ważną rolę odgrywa wolontariat, który uwrażliwia chłopców na potrzeby innych, na różne obszary ludzkiej biedy oraz pozwala współpracować z różnymi organizacjami na terenie naszego miasta. Chłopcy chętnie angażują się w prace na rzecz miasta i sąsiednich gmin. Tradycją już można nazwać akcje porządkowania tras turystycznych czy przedświąteczne sprzątanie starego cmentarza w Jaworze. Nasi wychowankowie chętnie służą pomocą w czasie imprez organizowanych na terenie miasta, takich jak Targi Chleba. Cieszą się dobrą opinią dyrekcji i pracowników ,,Akademii Krasnoludków”, na rzecz której wykonują prace porządkowe i chętnie pomagają przy organizacji różnych uroczystości. W tym roku gotowość niesienia pomocy została zauważona i oficjalnie doceniona. W piątek, 4 grudnia, 2015 r. wychowankowie - na zaproszenie Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Bery - mieli zaszczyt uczestniczyć w I Jaworskiej Gali Wolontariatu.

W imieniu wszystkich udzielających się społecznie wychowanków gratulacje i podziękowania przyjęli przedstawiciele naszej społeczności: Kamil Malinowski, Dawid Górzny, Mateusz Kaczmarek, Dawid Ondycz, Krystian Troszczyński i Oskar Petrów, nad którymi opiekę w czasie Gali sprawowała pedagog Ośrodka – Renata Dołhań. Oprócz podziękowań Burmistrz wręczył wychowankom całoroczne darmowe karnety na wszystkie płatne imprezy kulturalne organizowane w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa. Kierując się przekonaniem, że doświadczenie, wiedza i zaangażowanie naszych wolontariuszy w działania na rzecz instytucji lokalnych są bezcenne dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrażamy nadzieję, że wychowankowie wraz ze swymi wychowawcami, ktorzy do tej pory tak pięknie ich  inspirowali do prac społecznych,  będą trwać w postanowieniu niesienia pomocy i zawsze będą czynnie uczestniczyć we wszystkich akcjach na rzecz potrzebujących.

GALERIA:

 

Renata Dołhań
Dorota Rycerska