SZKP1Opiekunowie Samorządu Wychowanków zorganizowali świąteczny konkurs plastyczny

pt:. „Symbole świąteczne”

Celem konkursu było:
• rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności wychowanków,
• prezentacje różnorodnych technik plastycznych,
• podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych,
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w wykonywaniu prac. Wykorzystali wiele technik plastycznych i pomysłów autorskich.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Opiekunowie samorządu: G.Żmuda, A.E.Drabczyk, A.Kowalik
GALERIA:

WszYsCy1 

NAGRODZENI: