5DSZajęcia praktyczne dla wychowanków naszej placówki, z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich wśród młodzieży, odbyły się tym razem w urzędach administracji publicznej. W ramach projektu zajęcia odbywały się m. in. w: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz w Urzędzie Gminy Czernica. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu pt: „Nowa Perspektywa- Lepszy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA: