Działania w ramach projektu


Zajęcia realizowane w ramach projektu pt.: "Nowa perspektywa - Lepszy Start". Zdjęcia z zajęć warsztatowych oraz z planu, gdzie nagrywaliśmy teledysk w pięknych ruinach zamku w Ząbkowicach Śląskich.

GALERIA:

A. E. Drabczyk
TELEDYSK I

TELEDYSK II

 

Hipoterapia (od greckiego ἵππος - koń) – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
Zajęcia , w których mogą cyklicznie uczestniczyć wychowankowie naszej placówki w ramach projektu "Nowa Perspektywa-Lepszy Start" prowadzone na Partynicach we Wrocławiu.                              

Zajęcia o charakterze terapeutycznym "Zooterapia"  prowadzone w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu realizowane w ramach projektu pn.:"Nowa Perspektywa- Lepszy Start".
GALERIA: