Działania w ramach projektu

Hipoterapia (od greckiego ἵππος - koń) – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
Zajęcia , w których mogą cyklicznie uczestniczyć wychowankowie naszej placówki w ramach projektu "Nowa Perspektywa-Lepszy Start" prowadzone na Partynicach we Wrocławiu.                              

Zajęcia o charakterze terapeutycznym "Zooterapia"  prowadzone w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu realizowane w ramach projektu pn.:"Nowa Perspektywa- Lepszy Start".
GALERIA: