Zajęcia o charakterze terapeutycznym "Zooterapia"  prowadzone w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu realizowane w ramach projektu pn.:"Nowa Perspektywa- Lepszy Start".
GALERIA: