INFORMACJE

GALERIA:

Prace konkursowe  wychowanków MOW w Jaworze  wykonane w ramach zajęć terapii,  na konkurs plastyczny pt. "WSPOMNIENIE Z WAKACJI" wykonane pod kierunkiem mgr Anny Bortkiewicz. Autorami prac są:Sylwester Brzeziński, Rafał Masłowski, Szymon Dratwa, Łukasz Cieplok, Jakub Kruszewski, Fabrycjusz Horniak, Łukasz Klemenski.
GALERIA:

Wakacje dobiegają końca. Czas odpoczynku i wspaniałej zabawy się kończy. Niektórzy z nas ten czas spędzili na wyjeździe w góry, nad morze, za granicę, inni pozostali w domach. Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze w ramach akcji „Lato z OHP” był organizatorem dwóch konkursów: plastycznego pn. „Barwy lata w kolorach tęczy” oraz fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”. Udział w konkursach był dobrowolny, niezależnie od kategorii wiekowej. Na konkurs plastyczny wpłynęło 21 prac. Wszystkie prace były piękne, każda z nich przedstawiała coś innego. Jury w składzie przewodnicząca- Pani Mariola Labryga- komendant hufca, Pan Andrzej Kowalik- opiekun koła turystyczno- sportowego z sekcją fotograficzną oraz Pani Małgorzata Duralska- opiekun koła kulturalno- oświatowego, wyłonili zwycięzców. I miejsce zdobył Maciej Górniak, II- Hanna Kroczak, III- Wiktoria Giedrewicz. Na konkurs fotograficzny wpłynęły 42 fotografie. Zwycięzcami zostali:
I miejsce- Marlena Keler, II- Łukasz Klemeński, III- Dawid Sumiński. Laureaci obu konkursów otrzymali nagrody oraz dyplomy.

 

5DSZajęcia praktyczne dla wychowanków naszej placówki, z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich wśród młodzieży, odbyły się tym razem w urzędach administracji publicznej. W ramach projektu zajęcia odbywały się m. in. w: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz w Urzędzie Gminy Czernica. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu pt: „Nowa Perspektywa- Lepszy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA:

SZKP1Opiekunowie Samorządu Wychowanków zorganizowali świąteczny konkurs plastyczny

pt:. „Symbole świąteczne”

Celem konkursu było:
• rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności wychowanków,
• prezentacje różnorodnych technik plastycznych,
• podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych,
• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w wykonywaniu prac. Wykorzystali wiele technik plastycznych i pomysłów autorskich.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Opiekunowie samorządu: G.Żmuda, A.E.Drabczyk, A.Kowalik
GALERIA:

WszYsCy1 

NAGRODZENI:

PlENeRPraktyczne zajęcia plenerowo-masowe w: Hydropolis- Centrum wiedzy o wodzie, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Hala Stulecia, Arboretrum oraz Humanitarium- Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, odbyły się w dniu 12 kwietnia w ramach treningu z zakresu zasad współżycia społecznego. Realizowane w ramach projektu pt.: „Nowa perspektywa - Lepszy Start”, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
GALERIA:

A.E.Drabczyk

wielkA

Podkategorie