Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz wiele radości i szczęścia
w Nowym Roku życzy

Mariusz Barański
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze