INFORMACJE

GALERIA:


1 czerwca 2019 roku wychowankowie naszej placówki obchodzili Dzień Dziecka. Dzięki współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze, które udostępniło na obiekt sportowy, wychowankowie mogli aktywnie  świętować ten dzień. Bez żadnych przeszkód i przy wspaniałej pogodzie  wychowankowie zaczęli zmagania sportowo-rekreacyjne. Strzelanie z broni pneumatycznej, tor przeszkód, ringo, nauka chodzenia na szczudłach  oraz rozgrywki między grupami w piłkę nożną to przygotowane przez wychowawców Piotra Dynowskiego, Marka Dula i Tomasza Siczka dyscypliny sportowe. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużą aktywnością wśród wychowanków. Sportowe zmagania zostały nagrodzone, indywidualnie i grupowo. Uwieńczeniem naszego mini pikniku był wspólny grill, napoje i słodycze.

GALERIA:

A.E.Drabczyk

PRACA – EDUKACJA – NIEZALEŻNOŚĆ”

„Niezależnie od koloru włosów, skóry, kształtu nosa, wyznawanej wiary, poglądów politycznych, przynależności do grupy. Wszyscy ludzie mają serca, kościec, nerki oraz wątrobę, tak samo bywają głodni, smutni, nieszczęśliwi lub weseli, cechują się taką samą wrażliwością na ból”

W piątek 19 maja 2019r. odbył się piknik pn. „Praca – Edukacja – Niezależność” organizowany z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami  przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Akcję  zainicjowali Departament Spraw Społecznych wraz z pełnomocnikiem marszałka ds. osób  z niepełnosprawnościami Pawłem Parusem . Imprezę plenerową wspierała Opera Wrocławska oraz dolnośląskie instytucje, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu województwa działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na integracyjny piknik zaproszone zostały organizacje i instytucje współpracujące z samorządem województwa dolnośląskiego, które w otwartej przestrzeni publicznej prezentowały swoje działania, usługi i wyroby dedykowane osobom niepełnosprawnym lub wytwarzane przez nich. Podczas imprezy funkcjonowała również scena, na której wychowankowie MOW Jawor  i inni uczestnicy z wielu placówek mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie czy wokalne. Na piknik przybyły osoby , które chciały wspólnie zamanifestować godność osób z niepełnosprawnościami i zapoznać się z ofertą działań, pomiędzy stoiskami można było znaleźć animacje sportowe, symulacje niepełnosprawności oraz osoby i zwierzęta , które biorą aktywny udział w działaniach terapeutycznych.

Foto relacja: A.E.Drabczyk

GALERIA:

 


Podczas prac odnowy szlaków, wychowankowie mogli poznać  walory turystyczno- przyrodnicze naszego rejonu, utrwalając wiadomości z geografii i przyrody. Przyroda Gór i Pogórza Kaczawskiego jest największym bogactwem naszego regionu.

Cały nasz region opleciony jest wyjątkowo gęstą siecią szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, których ostatnio wiele przybywa. Obok starszych powstają nowe edukacyjne ścieżki ukazujące najcenniejsze walory regionu co ułatwia jego poznanie

W ramach współpracy z PTTK  to nasi wychowankowie – członkowie klubu turystycznego przyczynili się do odnowy szlaków turystycznych na naszym terenie.

A.E.Drabczyk
GALERIA:

W ramach zajęć z profilaktyki uzależnień w dniu 29 kwietnia  odbyło się na zaproszenie  Aleksandry Ewy Drabczyk kolejne spotkanie z psychoterapeutą Darkiem Bełdowskim oraz współprowadzącym zajęcia Grzegorzem.
Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jak coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dorastania może okazać się niebezpieczne. Pomimo że większość młodych osób po pewnym czasie wykazuje tendencje do zaprzestania używania narkotyków, to i tak dla wielu z nich „przygoda” z narkotykami może zakończyć się uzależnieniem.
FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków.
FRED GOES NET to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.
Głównym celem programu FRED GOES NET jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież.

GALERIA:

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej na Zamku Książ odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody w Polsce. Była to okazja do wyboru nowego Zarządu oraz podziękowania dla aktywnie działających członków. W skład nowo wybranego Zarządu został wybrany nauczyciel bibliotekarz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego   w Jaworze Andrzej Kowalik który będzie pełnił funkcję sekretarza. W trakcie tegoż zebrania za działalność odznaczono trzech  aktywnych działaczy Stowarzyszenia. Odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymał również  Andrzej Kowalik. W imieniu ministra Odznaki wręczał Komendant Główny Zarządu Pan Michał Pancewicz.

Tekst -  Andrzej Kowalik
Zdjęcie – Natalia Łabicka ( drugi od prawej – Andrzej Kowalik)

W miesiącu grudniu poprzedniego roku  jako Samorząd Szkolny rozpoczęliśmy całoroczną akcję zbierania grosików dla Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego “ Damy Radę”. Mamy już pierwsze efekty. Udało nam się „żółtkami” napełnić pierwszy słoik. Rozpoczynamy napełnianie drugiego. Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć naszą akcję zapraszamy. Zbieramy również zużyte baterie, nakrętki po napojach. Każdy z nas może pomóc. To nie kosztuje wiele. Liczy się każda forma pomocy.

                                                                                                                                           Koordynator akcji: Andrzej Kowalik

Wszyscy  jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko. Za obecny stan rzeczy głównie odpowiadają luzie – mniej lub bardziej świadomi zagrożeń.
To człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. W wodach obserwuje się większą ilość zanieczyszczeń. To  była okazja   do spędzenia miło czasu, zrobienia dobrego uczynku dla siebie i otoczenia ale i fajna zabawa.
            To była  świetna lekcja ucząca dbałości o Ziemię ale i możliwość poznania przyrody podczas sprzątania lasu oraz szlaków turystycznych. Była to też  możliwość poznania okolicy i innych ciekawych miejsc.
             Sprzątanie lasu to świetna lekcja ekologii, edukacja ekologiczna ma sens jeśli jest przeprowadzana i w formie teoretycznej, i w praktycznej. Niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarcza aktywne włączenie się w sprzątanie. Spojrzenie na sytuację własnymi oczyma i dostrzeżenie problemu, często boleśnie uświadamia społeczeństwu jego niewłaściwe zachowania względem przyrody.

Aleksandra Ewa Drabczyk

GALERIA:

 Od 8 lat w dniu 1 marca obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych ( od 2 lat jako Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Równie dobrze w stosunku do tych ludzi można by użyć nazwy zamieszczonej w tytule tego artykułu , jak również pojęcia żołnierzy walczących do końca. Kim byli żołnierze wyklęci? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy dokonać podróży w czasie. Cofnijmy się do roku 1944. Na wschodnie rubieże II Rzeczpospolitej wkraczają oddziały Armii Radzieckiej i walczące u jej boku jednostki  Ludowego Wojska Polskiego, które wyzwalają poszczególne obszary Polski spod okupacji niemieckiej. Na wyzwolonych obszarach „ instalują” się władze zależne od Moskwy. Następuje sowietyzacja Polski. Temu procesowi przeciwstawiają się żołnierze tzw. drugiej konspiracji. Polska staje się areną walk. Z jednej strony Oddziały NKWD, Siersz, Informacja Wojskowa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego , z drugiej strony „ chłopcy z lasu” skupieni w poakowskiej partyzantce, Narodowych Siłach Zbrojnych , Konspiracyjnym wojsku Polskim, Wolności i Niezawisłości..
Szacuje się, że przez oddziały drugiej konspiracji przewinęło się ok. 200 000 ludzi z czego w walce poległo 20 000, 8 tys. zostało wyrokami sądów wojskowych po farsie zwanej procesem została skazana na karę śmierci przez powieszenie lub rozstrzelanie. W stosunku do 4 tys. osób orzeczony wyrok śmierci został wykonany. Walki trwały przez 3 lata – po 1947 roku działały niewielkie oddziałki liczące po kilku ludzi. Ostatni partyzant został okrążony w kryjówce i zginął 18 lat po zakończeniu wojny w Europie – w październiku 1963 roku.
Skąd nazwa wyklęci i dlaczego 1 marca obchodzimy ich święto ? Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie rozstrzelano 7 członków IV Zarządu Win – u. Pamięć o tych, którzy walczyli przeciwko sowietyzacji miała być wymazana z naszej historii. Pomordowanych żołnierzy chowano w bezimiennych grobach. Zwano ich faszystami, zdrajcami, bandytami. Przez wiele lat nie można było o nich w ogóle mówić.
Celem przybliżenia genezy święta oraz zapoznaniu z wybranymi biogramami wyklętych nauczyciel  bibliotekarz przy współpracy Pań Aleksandry Drabczyk i Grażyny Żmuda zorganizował zajęcia – dla grupy czwartej w przededniu święta, dla grupy trzeciej 3 marca. Wychowankowie mogli obejrzeć numizmaty, książki, wycinki prasowe poświęcone walce, akcjom wyklętych  oraz poznać życiorysy : Danuty Siedzikówny „ Inki” mjr Zygmunta Szendzielorza „ Łupaczki”, rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla naszych wychowanków była to ciekawa lekcja z historii najnowszej Polski.
GALERIA:

 Tekst Andrzej Kowalik – nauczyciel bibliotekarz

Podkategorie