17 grudnia 2017 r odbyły się wybory do Samorządu Wychowanków w MOW Jawor na rok 2017/2018. Wybory odbyły się zgodnie z wymaganiami proceduralnymi  wyborów demokratycznych oraz obowiązującym regulaminem. Wychowankowie powołali komisję skrutacyjną a nad  właściwym przebiegiem wyborów czuwał wychowawca Artur Grzyb.

Do Samorządu społeczność ośrodka wybrała następujących wychowanków:

1. Przewodniczący- Paweł Antonowicz

2. Zastępca Przewodniczącego- Łukasz Przybył 

3. Sekretarz- Jakub Kruszewski

Jednocześnie powołano następujące sekcje w składzie:

- kulturalno- oświatowa – Paweł Antonowicz , Wiesław Skrzyniarz

- gospodarczo- porządkowa- Łukasz Przybył, Fabrycjusz Horniak

-turystyczno- sportowa- Jakub Kruszewski, Łukasz Cieplok

Opiekunami Samorządu ponownie zostali: Aleksandra Ewa Drabczyk, Grażyna Żmuda oraz Andrzej Kowalik

GALERIA:

A.E.Drabczyk