W sobotę - 21 kwietnia odbyło się w naszej placówce spotkanie z rodzicami i opiekunami wychowanków. Chociaż pojęcie ,,wywiadówka” kojarzyło się przez lata  z przykrym obowiązkiem dla rodziców i niemałym stresem dla dzieci, to – jak mówi dyrektor – Mariusz Barański - dla społeczności Ośrodka jest to jeden z najbardziej oczekiwanych i najradośniejszych dni w ciągu całego roku. Dyrekcja i grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, by rodzice wychowanków dobrze czuli się w placówce, a doroczne spotkania w ramach dni otwartych pomagają w zacieśnianiu współpracy na rzecz dzieci. Chociaż rodzice mogą na co dzień pozyskiwać informacje na temat ocen i zachowania swoich synów, to w tym szczególnym dniu jest okazja do omówienia efektów całorocznej pracy całej społeczności. Dla  przyjeżdżających z różnych zakątków naszego kraju rodziców i opiekunów wychowanków wywiadówka jest nie tylko okazją do uzyskania  od wychowawcy klasy informacji na temat postępów dziecka w nauce. W tym dniu jest okazja do rozmów z  całą kadrą pedagogiczną Ośrodka, do obejrzenia nagradzanych prac uczniów, do poznania rówieśników swoich synów, ich rodziców,  warunków bytowych w placówce. Rodzice mogą  też poznać  metody i formy pracy wychowawczej i dowiedzieć się, jak należy pracować z dzieckiem, by uzyskane efekty przynosiły owoce w dalszym życiu.
Dla wychowanków dzień ten jest też wyjątkowy nie tylko dlatego, że mają okazję spotkać się z najbliższymi. Dokładając swoją cegiełkę w przygotowanie spotkania, dzieląc się swoimi talentami i nierzadko nowo nabytymi umiejętnościami - budują poczucie własnej wartości. W tym roku postarali się, by pomieszczenia placówki wyglądały wyjątkowo: zrobili wiosenne porządki, wykonali dekoracje, upiekli nawet pyszne ciasta. Rodzice mogli zatem  przekonać się, iż ich dzieci starają się jak najlepiej  przygotować do dorosłego życia i zdobywają różnorodne umiejętności potrzebne na co dzień.  Chłopcy nie poprzestali jednak na prezentacji praktycznych umiejętności związanych z gospodarstwem domowym. Zadbali też o rozrywkę  i przygotowali pokaz tańca nowoczesnego. Występ grupy tanecznej wzbudził niemałe emocje zgromadzonych. Nie mniejsze emocje towarzyszyły  prezentacji dokonań na polu wolontariatu. Wszyscy goście z uwagą wysłuchali informacji na temat pracy chłopców na rzecz środowiska lokalnego. Szczególne powody do dumy mieli rodzice, których synowie brali udział w projekcie ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Relacja z przeprowadzonej na cmentarzu w Sławucie akcji, przygotowana przez Aleksandrę Drabczyk, wywołała niemałe wzruszenie i ogromną dumę. Dzięki przedstawionym materiałom z przeprowadzonych na polskim cmentarzu prac wszyscy zgromadzeni mogli docenić patriotyczną postawę wychowanków MOW, ich pracowitość i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

Tegoroczna wywiadówka pozostanie na długo w pamięci wychowanków MOW. Odwiedziny rodziców to wielka radość dla dzieci, ale też ważne ogniwo w procesie wychowawczym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia.

D.R