W dniu Edukacji Narodowej  w Zespole Szkół w Jaworze oraz  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze odbyły się szczególne uroczyści z okazji Dnia Edukacji Narodowej Regionalnych Jednostek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przybyłych gości przywitali organizatorzy: Pani Dorota Subocz - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze i Pan Mariusz Barański Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Piękne słowa podziękowania za trud nauczycielskiej pracy wygłosił gospodarz spotkania Pan dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wśród przybyłych gości byli również Radni Województwa Dolnośląskiego, Pani Wanda Gołębiowska Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Pan Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Pan Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Pani Elżbieta Knychalska Dyrektor Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Starostwa Powiatowego w Jaworze, Pan Wiesław Szymczyk Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. Szanowne grono nauczycieli nagrodzonych nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego gratulacjami, odznaczeniami innymi nagrodami, dyrektorowie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez SWD, mili goście. Na zakończenie spotkania przesympatyczna młodzież z MOW przedstawiła krótką etiudę teatralną pod kierunkiem Ewy Drabczyk. Etiuda rozbawiła publiczność.

GALERIA: