GALERIA:
Czy wychowanek może mieć wpływ na to co się dzieje w ośrodku, decydować o życiu sportowym , kulturalnym ? Oczywiście może poprzez swoich reprezentantów z Samorządu Wychowanków. Temu celowi służyły wybory, które zostały zorganizowane w niedzielę 28 października. Każda z obecnych klas mogła zgłosić po dwóch kandydatów. Tak więc o 4 „mandaty” walczyło 8 osób. Do Samorządu kandydowały następujące osoby – w kolejności alfabetycznej;

  1. Daniel Dopierała
  2. Szymon Dratwa
  3. Martin Kopacz
  4. Wojciech Kozakiewicz
  5. Jakub Kruszewski
  6. Krzysztof Ponichter
  7. Andrzej Raszewski
  8. Mateusz Stenków

Po zliczeniu głosów okazało się, że najwięcej głosów otrzymali : Andrzej Raszewski, Krzysztof Ponichter, Wojciech Kozakiewicz i Szymon Dratwa. W/w czwórka podzieliła między siebie funkcje.  Tak więc Samorząd Wychowanków w roku szkolnym 2018/19 będzie pracował w następującym składzie :

Wojciech Kozakiewicz – Przewodniczący
Andrzej Raszewski – Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Ponichter – Skarbnik
Szymon Dratwa – członeK
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu tj. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik oraz Aleksandra Drabczyk. Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 Opiekunowie Samorządu