W dniu 14 listopada b.r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze po raz kolejny odbył się Powiatowy Turniej „Przy zabawie o historii”. Konkurs skierowany był do jaworskich szkół podstawowych, których drużyny musiały wykazać się wiedzą, śpiewem, recytacją i udziałem w konkurencjach sprawnościowych. W tym roku udział wzięły cztery drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2, SP nr 4 oraz SP nr 6 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Turniej odbywał się pod patronatem burmistrza miasta Jawora. Zwycięstwo odniosła trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, której bardzo serdecznie gratulujemy.
R.D.

GALERIA: