Wszyscy  jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko. Za obecny stan rzeczy głównie odpowiadają luzie – mniej lub bardziej świadomi zagrożeń.
To człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. W wodach obserwuje się większą ilość zanieczyszczeń. To  była okazja   do spędzenia miło czasu, zrobienia dobrego uczynku dla siebie i otoczenia ale i fajna zabawa.
            To była  świetna lekcja ucząca dbałości o Ziemię ale i możliwość poznania przyrody podczas sprzątania lasu oraz szlaków turystycznych. Była to też  możliwość poznania okolicy i innych ciekawych miejsc.
             Sprzątanie lasu to świetna lekcja ekologii, edukacja ekologiczna ma sens jeśli jest przeprowadzana i w formie teoretycznej, i w praktycznej. Niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarcza aktywne włączenie się w sprzątanie. Spojrzenie na sytuację własnymi oczyma i dostrzeżenie problemu, często boleśnie uświadamia społeczeństwu jego niewłaściwe zachowania względem przyrody.

Aleksandra Ewa Drabczyk

GALERIA: