W miesiącu grudniu poprzedniego roku  jako Samorząd Szkolny rozpoczęliśmy całoroczną akcję zbierania grosików dla Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego “ Damy Radę”. Mamy już pierwsze efekty. Udało nam się „żółtkami” napełnić pierwszy słoik. Rozpoczynamy napełnianie drugiego. Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć naszą akcję zapraszamy. Zbieramy również zużyte baterie, nakrętki po napojach. Każdy z nas może pomóc. To nie kosztuje wiele. Liczy się każda forma pomocy.

                                                                                                                                           Koordynator akcji: Andrzej Kowalik