Od wielu lat tradycją DMOW w Jaworze jest comiesięczny konkurs na "Najlepszego wychowanka".  Konkurs polega na ocenie zachowania wychowanka na każdej lekcji w skali od 0 do 6 punktów. Pięciu uczniów, którzy osiągają najwyższą średnią zachowania w danym miesiącu otrzymują pochwałę Pana Mariusza Barańskiego - Dyrektora Ośrodka na apelu szkolnym oraz nagrody rzeczowe. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie uczniów wypełniających obowiązki szkolne, wyróżniających się kulturą osobistą, udzielających się w życiu klasy i szkoły, mających pozytywne postawy społeczne, wykorzystujące posiadane możliwości i uzdolnia.
W październiku br. Wyróżnili się następujący uczniowie: Kamil Kijanka klasa 2b  - średnia 5,853, Michał Piechocki klasa 2a  - średnia 5,800, Adrian Mrówka klasa 2b       - średnia 5,636, Piotr Drobik klasa 2b - średnia 5,600,  Kacper Duśko klasa 2b - średnia 5,500.

 Wojtek Firkowicz