AKCJA w MOW:

Młodzież z Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego po raz kolejny przystąpiła do udziału w kampanii”19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” Akcja ma zasięg światowy, my też dołączamy się ,poprzez propagowanie dobrych wartości, realizując działania profilaktyczne i edukacyjne. Przez 19 pierwszych dni listopada będziemy mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Budować chcemy świadome postawy wobec przemocy i uczymy się jej przeciwdziałać. Koordynatorem akcji w naszej placówce jest wychowawca - Aleksandra Ewa Drabczyk

Przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

Twórcą światowej kampanii jest genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.
W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację po DRUGIE Pomarańczowa akcja Kampania rozgrywa się co roku i trwa przez pierwszych 19 dni listopada. Jej kolorem jest pomarańczowy, dlatego włączające się do działania organizacje i instytucje przypinają wstążki, rozwieszają balony właśnie w tym ostrzegawczym kolorze. 

NASZE DZIAŁANIA: