KOŁO PTTK

W dniu 5 grudnia 2020 roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze Tramp II działające w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze zorganizowało rajd „O złoty liść jesieni”. W ramach rajdu przeprowadzono wiele gier i zabaw sportowych oraz konkurs plastyczny. Wychowankowie w tygodniu poprzedzającym rajd wykonali pod opieką Eugenii Kłeczek w ramach zajęć świetlicowych i szkolnych wiele wspaniałych prac plastycznych, których głównym tematem oczywiście była jesień. Komisja konkursowa wyróżniła prace wychowanków: Pierwsze miejsce – Paweł Wojtasiak, drugie –Michał Piechocki, trzecie- Kamil Kijanka i Adrian Mrówka, czwarte – Krzysztof Grodzki , następne lokaty zajęli: Paweł Macioł, Wiktor Szymura, Mateusz Lużyński oraz Krystian Bartłomiejczyk. 
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez UM w Jaworze. Oczywiście były też prezenty mikołajkowe od ZO PTTK Ziemi Jaworskiej i  tradycyjny kociołek przygotowany przez nauczyciela Wojciecha Firkowicza. Zarówno jadło z kociołka, jak i pieczone kiełbaski radowały nasze podniebienia. A słodkości rozpływały się w ustach. Dziękujemy.

Nad całością przebiegu  imprezy czuwali opiekunowie koła Aleksandra Ewa Drabczyk i Andrzej Kowalik oraz Wojciech Firkowicz. Należy podkreślić ,że była to kolejna jesienna impreza wspaniale przygotowana przez nasze SKKT Tramp. Uczestnicy dziękują Urzędowi Miasta w Jaworze za wsparcie i pomoc w organizacji rajdu.

GALERIA:

Aleksandra Ewa Drabczyk

 

Jaworski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworze od wielu lat w listopadzie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”, w którym biorą udział młodzi adepci turystyki. Niestety szalejąca pandemia nie pozwoliła na rozegranie turnieju w tradycyjnej formie, z udziałem przedstawicieli wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu. Turniej przeprowadzono w dniu 28 listopada z udziałem wychowanków Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze  . Uczestnicy musieli wykazać się ogólną wiedzą z geografii i historii Polski, Dolnego Śląska oraz podstawową wiedzą        z turystyki i krajoznawstwa. W turnieju startowało dziewięciu wychowanków przygotowywanych w ramach lekcji bibliotecznych przez Andrzeja Kowalika. Poziom wiedzy uczestników turnieju był bardzo wysoki, a o miejscach  medalowych  zdecydowała dopiero dogrywka. Ostatecznie po dogrywce zwyciężył  Paweł Filimowski, a kolejne miejsca zajęli: I miejsce – Paweł Filimowski, II miejsce – Krystian Bartłomiejczyk, III miejsce – Sebastian Nicpoń, IV miejsce – Mikołaj Wróbliński, V miejsce – Wiktor Szymura, VI miejsce -Kuba Kityk i Bogusław Korzeb, VII miejsce – Michał Piechocki i Mateusz Łużyński. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe tj. sprzęt turystyczno-sportowy oraz przewodniki i mapy.
Organizatorami tej fantastycznej zabawy sprawdzającej wiedzę i umiejętności z zakresu geografii i historii regionu byli:  Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda oraz Aleksandra Ewa Drabczyk. Organizatorzy oraz uczestnicy konkursu specjalne podziękowania kierują do Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz do Urzędu Miasta w Jaworze za ufundowanie nagród i sfinansowanie słodkiego poczęstunku .

GALERIA:                                                                                                                                                                                 A.K.,G.Ż.

 


GALERIA:

NAGRODY:

        

W dniu 24 października 2020 r. na terenie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze TRAMP II zorganizowało  rajd Bulwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia było  uczczenie 70 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  i posadzenie Drzew Dziedzictwa oraz udział w VII Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej i kontynuacja tradycji rajdowych. Otwarcia rajdu dokonał komandor  Andrzej Kowalik wraz z dyrektorem ośrodka Mariuszem Barańskim oraz przedstawicielem Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej Eugeniuszem Zwierzchowskim. Komandor rajdu zapoznał młodzież z celami rajdu oraz przybliżył podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Każdy z nas bez względu na wiek, miejsce zamieszkania  może i powinien pozytywnie wpływać na  środowisko naturalne i dbać o jego stan. Dyrektor Mariusz Barański stwierdził m.in. , że bardzo się cieszy , że w placówce od wielu lat działa koło turystyczne, a jego opiekunowie Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda oraz Aleksandra Ewa Drabczyk popularyzują wśród wychowanków wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz podejmują różnego rodzaju działania proekologiczne, jak też turystyczno-krajoznawcze. Nasz ośrodek od ponad 20 lat jest organizatorem Rajdu Bulwa oraz Turnieju wiedzy turystyczno-krajoznawczej „ Znam swój region – województwo dolnośląskie”. Opiekunów SKKT wspierają nauczyciele i wychowawcy m.in. Grażyna Dynda, Piotr Dynowski i Tomasz Siczek. Nasza młodzież dba o czystość szlaków oraz pomaga w pracach porządkowych w rejonie Chaty Pod Lipą w Chełmcu Raczycach. Miło było usłyszeć te pochwały. Przedstawiciel  PTTK zapoznał młodzież z bogatą historią stowarzyszenia oraz kierunkami działania. Następnie na terenie naszego małego ogródka botanicznego uroczyście dokonaliśmy posadzenia Drzewa Dziedzictwa . Będziemy o nie dbać i obserwować jego rozwój. Nasze koło turystyczne działa od ok.40 lat, PTTK działa od 70 lat, a nasze drzewo - Jarzębina Dziedzictwa, z pewnością znacznie dłużej  będzie przypominała przyszłym pokoleniom o nas i naszych działaniach turystyczno-ekologicznych.

GALERIA:
WRĘCZENIE NAGRÓD:

15 Święto Latawca, konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze zagościł do DMOW w Jaworze w dniu 30 października 2020 roku. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Wychowankowie pieczołowicie przygotowywali się do tego wydarzenia. Pod opieką nauczyciela Wojciecha Firkowicza wykonywali latawce płaskie i skrzynkowe, które wzięły udział w konkursie. Latawce oceniane były przez komisję konkursową w składzie: dwóch nauczycieli i dwóch wychowanków, którzy oceniali staranność wykonania latawca, zdobienie latawca oraz wysokość i jakość lotu w skali punktowej od 1 do 6. Laureatami konkursu zostali następujący wychowankowie: Piotr Drobik i Adrian Mrówka - I miejsce, Bogumił Korzeb i Łukasz Kordylewicz – II miejsce, Krystian Bartłomiejczyk – III miejsce Zmagania konkursowe obserwował Pan Mariusz Barański, Dyrektor DMOW w Jaworze, który wyraził duże zadowolenie z idei zorganizowania konkursu oraz pogratulował wykonawcom/laureatom prac konkursowych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez PTTK Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze reprezentowanego przez Pana Leszka Drabczyka – Prezesa PTTK.

Wojtek Firkowicz

 

 
W dniu 12 maja 2019 roku odbyliśmy kolejną pieszą wędrówkę. Tym razem wędrowaliśmy na trasie Jawor – Paszowice – Siedmica. W samo południe na Siedmickiej Polanie odbyło się zakończenie rajdu „ Szlakiem Trzech Wąwozów”. Na zakończenie stawiło się 150 rajdowiczów ( w tym liczna  grupa z naszego Ośrodka). Organizatorzy przygotowali dla uczestników rajdu kilka atrakcji. W konkursie wiedzy „ Znam Szlak Trzech Wąwozów – wiadomości z trasy” nasz reprezentant Bogumił Korzeb zajął piąte miejsce. Kolejną atrakcją była nauka strzelania z łuku prowadzona trenera GLKS UNIA Pielgrzymka Henryka Jurzaka. Nieźle w tej konkurencji radził sobie Andrzej Raszewski, który kilkakrotnie trafił w sam środek tarczy budząc zdziwienie instruktora.  

GALERIA: 

Tekst Andrzej Kowalik, Grażyna Żmuda.