Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.
Wychowankowie grupy IV aktywnie włączyli się do obchodów, uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych z p. Andrzejem Kowalikiem , który w Izbie Turystycznej, przedstawił historię koła turystycznego oraz historię budynku , w którym mieści się nasza placówka. Wychowankowie mieli okazję obejrzeć kroniki, dyplomy i odznaczenia turystyczne zdobywane przez wychowanków. Mieliśmy okazję się dowiedzieć o różnych formach turystyki, w których możemy uczestniczyć. Wspólnie opowiadaliśmy o roli turystyki w naszym życiu , która stwarza naturalną okazję kształtowania wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy, współdziałania w grupie oraz wdrażania do kulturalnego zachowania się. Wyzwala okazję wykazania się uzdolnieniami, inwencją twórczą, aktywną postawą wobec otoczenia.
Następnie po części teoretycznej ruszyliśmy na spacer żółtym szlakiem uliczkami naszego miasta , zwiedzając obiekty ,które odegrały ważną rolę w historii naszego miasta. Dotarliśmy do Zamku Piastowskiego, w którym zwiedziliśmy wystawę , na której był wstawiony rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach” .Krętymi drewnianymi schodami weszliśmy na wieżę widokową aby podziwiać panoramę miasta i okolic.
Nasza wycieczka pozwoliła połączyć wychowanie i integracje wiedzy zdobywanej na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii.
A.E.Drabczyk, A.Kowalik

GALERIA: