Pierwszego października w Muchowie odbył się XXXI Rajd Bulwa. Organizatorami Rajdu było Koło Turystyczne Tramp II działające przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze oraz Zarząd Oddziału PTTK. Na miejsce zakończenia przybyło 130 osób. Największą grupę rajdową stanowili młodzi turyści ze Szkoły podstawowej nr 5, którzy przybyli pod opieką Pani Anny Ordy, Anny Bełzy, Eugeniusza Zwierzchowskiego oraz rodziców. W rajdzie poza wspomnianą szkołą brały również udział dzieci i młodzież z następujących jaworskich szkół : SP 4 ( op. Dorota Robak), SOSW (op. Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2 ( op. Iwona Zielińska), oraz wychowankowie MOW ( op. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik). Dla młodzieży biorącej udział w rajdzie przygotowano konkurs wiedzy oraz konkursy sprawnościowe. W konkursie wiedzy „Co wiem o ziemniaku” zwyciężyła Natalia Kapiec z SP 5. Kolejne miejsca zajęli : Patryk Rosiak ( MOW) a na trzeciej pozycji uplasowała się Natalia Wysoczańska z SP 5. W skakance kolejność była następująca: pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Piec ( SP 4). Kolejne miejsca zdobyły: Gabriela Dobosz ( Gimn. nr 2), Roksana Rzepka i Tymplaska – obie z SP 4. W kolejnym konkursie polegającym na podbijaniu piłki na przemian „ Góra – dół” zwyciężyła Kinga Koszubska z Gimn. nr 2 wyprzedzając Natalię i Martynę Wysoczańskie. Ostatni konkurs sportowy tzw kapki – dla utrudnienia rogrywane piłką do rugby okazał się wewnętrzną rozgrywką wychowanków MOW, którzy podzieli między siebie trzy pierwsze lokaty. Kolejność w tej konkurencji była następująca: Patryk Rosiak, Norbert Golec, Łukasz Klemeski. A że nie samą wiedzą i sportem człowiek żyje rozegraliśmy konkursy „ różne”. W konkursie na plakat o tematyce ekologicznej lub turystycznej największe uznanie komisji powołanej z uczestników rajdu zdobyły prace wykonane przez następujących autorów : Małgorzata Moliś, Paulina Grzelak, Natalia i Martyna Wysoczańskie. Wybrano również najbardziej uturystycznioną rodzinę – okazała się nią rodzina Grzelaków, która składała się z mamy i dwóch córek. Rodzina ta została nagrodzona wydawnictwami turystycznymi Natomiast najmłodszą uczestniczką rajdu była Julia Szwed z II klasy z SP 5. Ostatnim konkursem na rajdzie był wybór najbardziej niepotrzebnej rzeczy. Komisja stwierdziła, że jest to końcówka do blendera przyniesiona przez Jakuba Kodlewa z SP 5. W imieniu organizatorów pragniemy podziękować za pomoc w organizację rajdu koledze Henrykowi Gęsior.
Wszyscy zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd miasta i spółkę GANT z Legnicy.
GALERIA: