DYPTTKGALERIA:

W piątek 2 grudnia w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze odbyło się 50 Jubileuszowe Zakończenie Sezonu Turystycznego. W gronie osób reprezentujących osoby najaktywniej działających na polu turystyki i krajoznawstwa znalazła się również reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Młodzież z naszej placówki brała udział we wszystkich rajdach organizowanych przez Jaworski oddział PTTK, zdobywając czołowe miejsca, opiekuje się bazą turystyczną – Chatą pod Lipą. Doceniając wysiłek i trud włożony w organizację imprez turystycznych ( Rajd Bulwa, konkurs turystyczno-krajoznawczy „ Znam swój region województwo dolnośląskie”) zaangażowanie na rajdowych trasach, opiekę nad Chatą pod Lipą nasze koło turystyczne zostało „ Za szczególny wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa Ziemi Jaworskiej” uhonorowane medalem okolicznościowym 50 lat Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej” oraz dyplomem „ Za aktywną działalność oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. Takim samym medalem zostali uhonorowani Andrzej Kowalik i Aleksandra Drabczyk. Natomiast wychowankowie : Patryk Rosiak, Norbert Golec i Paweł Masłowski za aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w 2016 r. otrzymali imienne podziękowania i nagrody rzeczowe. Za swoją społeczną pracę na rzecz młodzieży podziękowania otrzymali również opiekunowie SKKT Tramp II Andrzej Kowalik i Grażyna Żmuda.

Tekst A.K, G.Ż.

Zdjęcia – ze strony Radio Plus Legnica, A. K.