GALERIA:
WRĘCZENIE NAGRÓD:

15 Święto Latawca, konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze zagościł do DMOW w Jaworze w dniu 30 października 2020 roku. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Wychowankowie pieczołowicie przygotowywali się do tego wydarzenia. Pod opieką nauczyciela Wojciecha Firkowicza wykonywali latawce płaskie i skrzynkowe, które wzięły udział w konkursie. Latawce oceniane były przez komisję konkursową w składzie: dwóch nauczycieli i dwóch wychowanków, którzy oceniali staranność wykonania latawca, zdobienie latawca oraz wysokość i jakość lotu w skali punktowej od 1 do 6. Laureatami konkursu zostali następujący wychowankowie: Piotr Drobik i Adrian Mrówka - I miejsce, Bogumił Korzeb i Łukasz Kordylewicz – II miejsce, Krystian Bartłomiejczyk – III miejsce Zmagania konkursowe obserwował Pan Mariusz Barański, Dyrektor DMOW w Jaworze, który wyraził duże zadowolenie z idei zorganizowania konkursu oraz pogratulował wykonawcom/laureatom prac konkursowych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez PTTK Oddział "Ziemi Jaworskiej" w Jaworze reprezentowanego przez Pana Leszka Drabczyka – Prezesa PTTK.

Wojtek Firkowicz