KOŁO PTTK

W dniu 20 października przy pięknej słonecznej jesiennej pogodzie przeprowadzono XXVII Młodzieżowy Rajd „ Bulwa”. Organizatorami Rajdu byli Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Oddziału w Jaworze oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze. Na miejsce zakończenia rajdu – Zalew w Mściwojowie - podążali młodzi turyści z następujących  szkół jaworskich: SP 1 ( opiekun Barbara  Skalik) , SP 4 ( op. Anna Kurzydło i Izabela Miller-Sowa), SP 5  – dwie drużyna – jedna pod opieką Anny Ordy, Marzeny Galicy – Mazurek, Ireny Juckiewicz a druga pod opieką Urszuli Norko, Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosław Otoka, Dorota Ziętek) Gimnazjum nr 2 pod opieką Iwony Zielińskiej, Aliny Osowskiej, Baranowskiej) SOSW ( op. Marta Bander, Beata Rozpędzka) , MOW ( op. Grażyna Żmuda, Aleksandra Drabczyk). Spoza Jawora była młodzież z Kaczorowa ( op. Stanisława Kopka) oraz Pogwizdowa ( op. Krystyna Piwko). Ogółem z naszej propozycji skorzystało 160 osób.

 

W dniu 16 października  22  wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego brało udział w  Jesiennym Rajdzie Ośrodkowym. Trasa rajdu: Jawor- Piotrowice – Chełmiec – Górzec – Bogaczów. W trakcie rajdu  podziwialiśmy  Park Krajobrazowy Chełmy w jesiennej szacie . Jak wspomniano wyżej trasa wędrówki przebiegała m.in. przez wieś  Chełmiec gdzie obejrzeliśmy pomnik mieszkańców poległych w czasie pierwszej wojny światowej oraz dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w środku Szlaku Cysterskiego, a w Chełmcu bije serce Europy. W pobliżu ostatniej Stacji krzyżowej podziwialiśmy panoramę. Pełniący rolę przewodnika Pan Andrzej Kowalik wyjaśnił, że Górzec to dawne średniowieczne grodzisko. Zmęczeni ? zeszliśmy na polanę w Bogaczowie gdzie z wilczym apetytem skonsumowaliśmy pyszną grochówkę oraz kiełbaski upieczone na ognisku. Organizatorami rajdu byli : Maciej Buczak , Marek Dul, Grażyna Żmuda oraz Andrzej Kowalik.
Galeria:

bulwa19

 

Rajdowe wspomnienia

 

Dnia 8 października b.r. w zabytkowym XIX w Parku w Sichowie odbyło się zakończenie XXVI Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenia podążali młodzi turyści pod opieką wychowawców i rodziców z następujących szkół : SP 5 Jawor ( op. Anna Orda, Marzena Galica – Mazurek ), SP 5 Jawor ( op. Urszula Norko, Paweł Midziak, Renata Skop ), SP 4 Jawor ( op. Anna Kurzydło, Dorota Rybak), SP Gniewków ( op. Krystyna Piwko, Urszula Lipińska) SP Męcinka ( op. Iwona Pawelec), SP Kaczorów ( op. Stanisława Kopka, Marta Rogala, Jarosław Giemza) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ( op. Marta Bander, Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Dorota Ziętek, Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2
( op. Iwona Zielińska, Alina Osowska, Anna Bortkiewicz), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (op. Grażyna Żmuda, Piotr Bielski) oraz licznie przybyli mieszkańcy Sichowa. Komandorem rajdu był Andrzej Kowalik. W trakcie rajdu rozegrano dwa konkursy wiedzy. W pierwszym z nich „ Co wiem o ziemniaku” zwyciężył Gracjan Kosiorowski  ( GM nr 1). Kolejne miejsca zajęli Patrycja Repa SP 5) i Krzysztof Kukła ( GM nr 2).
W konkursie wiedzy turystyczno – krajoznawczej „ Sichów i okolice” zwyciężył Stanisław Szymański ( MOW). Drugie miejsce zajął Patryk Kowalski ( SOSW) a trzecie miejsce zajęła Olga Biskupowicz ( SP Męcinka).

Rajdowe wspomnienia z XXVI Rajdu BULWA

 Dnia 8 października b.r. w zabytkowym XIX w Parku w Sichowie odbyło się zakończenie XXVI Rajdu Bulwa. Na miejsce zakończenia podążali młodzi turyści pod opieką wychowawców i rodziców z następujących szkół : SP 5 Jawor ( op. Anna Orda, Marzena Galica – Mazurek ), SP 5 Jawor ( op. Urszula Norko, Paweł Midziak, Renata Skop ), SP 4 Jawor ( op. Anna Kurzydło, Dorota Rybak), SP Gniewków ( op. Krystyna Piwko, Urszula Lipińska) SP Męcinka ( op. Iwona Pawelec), SP Kaczorów ( op. Stanisława Kopka, Marta Rogala, Jarosław Giemza) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ( op. Marta Bander, Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Dorota Ziętek, Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2 ( op. Iwona Zielińska, Alina Osowska, Anna Bortkiewicz), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (op. Grażyna Żmuda, Piotr Bielski) oraz licznie przybyli mieszkańcy Sichowa. Komandorem rajdu był Andrzej Kowalik.

"Ćwierćwiecze Rajdu Bulwa"

 

    W dniu 2 października b.r. o godzinie 12.00. na placu koło Szkoły w Snowidzy odbyło się zakończenie XXV Jubileuszowego Rajdu „Bulwa”. Różnymi trasami na miejsce zakończenia przybyło 185 piechurów. W rajdzie brała udział młodzież z następujących placówek  Szkoły Podstawowe:  nr 5 ( klasy 4-6 opiekunowie Anna  Orda, Monika Ligudzińska, Ewa Kunce) Klasa IV a – ta sama Szkoła , op. Urszula Norko,  nr 4 -  op. Anna Kurzydło,  w Męcince – op. Iwona Pawelec, Żaneta Majchrzak,  w Gniewkowie pod opieką Krystyny Piwko i Urszuli Lipińskiej, w Targoszynie –op. Lucyna Herog, Bernadeta Hryniewiecka, Gabriela Stachura oraz młodzież z Gimnazjów : nr 1 w Jaworze – op. Mirosława Otoka, Dorota Ziętek, nr 2 w Jaworze : op.  Iwona Zielińska, Anna Bortkiewicz, Alina Osowska, Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach – opiekun Krzysztof Skalik, Gimnazjum nr 3 w Jaworze – op. Marta Jóżwiak i Beata Rozpędzka ,  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze op. Grażyna Żmuda oraz młodzież z  Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze pod opieką Andrzeja Kowalika. 

4rajd21