KOŁO PTTK


Tegoroczny  Rajd „Tupu –Tupu” już 48 odbył się w dniach 20-22 04.2017 roku w  miejscowości Pokrzywna. Tym razem zwiedzaliśmy piękne miasto Nysa położne na terenie województwa opolskiego  nad Jeziorem Nyskim i  i rzeka Nysą Kłodzką. Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Miasto słynie z wielu pięknych zabytków których mieliśmy  możliwość podczas rajdu zobaczyć miedzy innymi Bastion świętej Jadwigi ,Wieża Wrocławska, Kościół Zwiastowania Najświętszej   Maryi Panny , przepiękny zabytkowy Rynek i wiele innych ciekawych miejsc. Następnego dnia zdobyliśmy  najwyższy szczyt Gór Opawskich Biskupią Kopę (890 mnpm).Szczyt zdobywaliśmy w zimowych warunkach ale za to przy cudownych widokach. Dnia 22.04.2014 r byliśmy zobaczyć Interaktywny Park Rozrywki i Edukacji „Rosenau –Zaginione miasto”. Park cieszył się dużym  zainteresowaniem wychowanków a szczególnie krótki film   w 7D oraz  oczywiście  karuzela dla mocnych wrażeń. Tego dnia odbyły się również konkursy sprawnościowe  i wiedzy. W konkursie „Wiem wszystko „Damian Zawiasa zajął trzecie miejsce. Uczestnikami rajdu byli wychowankowie :Łukasz Klemeński, Dawid Brama, Damian Zawiasa, Andrzej Raszewski ,Artur Powroźnik, Sebastian Brauer oraz opiekunowie Andrzej Kowalik i Grażyna Żmuda  

 G.Ż ,A.K
GALERIA:

 

RaJdOwo GALERIA: 

Tradycyjnie od wielu lat pierwszą imprezą skierowaną do dzieci w Jaworskim Oddziale PTTK jest Rajd „Bouli”. Odbywa się on w sobotę poprzedzającą przyjście wiosny. Tegoroczny XXIV Rajd kończył się w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym Marka  i Beaty Olszewskich „ Cicha Bartna” w Bolkowicach. Przez Paszowice – Wiadrów ( nie wiem do dnia dzisiejszego - dlaczego? ) w mżawce lejącej się nam na twarz (i nie tylko), w huraganowym wietrze, niepomni na żadne złośliwości losu wytrwale do celu podążali wychowankowie MOW z grupy trzeciej pod opieką Pani Grażyny Żmuda i pana Andrzeja Kowalik. Po obejrzeniu ciekawych eksponatów, szybkim  posiłku – znów w deszczu wróciliśmy do Ośrodka. Dla nas rajd był treningiem przed czekającym nas w kwietniu rajdem trzydniowym. Wiadomo po zimie niektórym tu i ówdzie przybyło zbędnych kilogramów, więc trochę ruchu to było to. Chłopcy spisali się dobrze – nikt z nich nie zachorował i z niecierpliwością czekają na trzydniówkę.

A. K. , G. Ż.

Pierwszego października w Muchowie odbył się XXXI Rajd Bulwa. Organizatorami Rajdu było Koło Turystyczne Tramp II działające przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze oraz Zarząd Oddziału PTTK. Na miejsce zakończenia przybyło 130 osób. Największą grupę rajdową stanowili młodzi turyści ze Szkoły podstawowej nr 5, którzy przybyli pod opieką Pani Anny Ordy, Anny Bełzy, Eugeniusza Zwierzchowskiego oraz rodziców. W rajdzie poza wspomnianą szkołą brały również udział dzieci i młodzież z następujących jaworskich szkół : SP 4 ( op. Dorota Robak), SOSW (op. Beata Rozpędzka), Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosława Otoka), Gimnazjum nr 2 ( op. Iwona Zielińska), oraz wychowankowie MOW ( op. Grażyna Żmuda, Andrzej Kowalik). Dla młodzieży biorącej udział w rajdzie przygotowano konkurs wiedzy oraz konkursy sprawnościowe. W konkursie wiedzy „Co wiem o ziemniaku” zwyciężyła Natalia Kapiec z SP 5. Kolejne miejsca zajęli : Patryk Rosiak ( MOW) a na trzeciej pozycji uplasowała się Natalia Wysoczańska z SP 5. W skakance kolejność była następująca: pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Piec ( SP 4). Kolejne miejsca zdobyły: Gabriela Dobosz ( Gimn. nr 2), Roksana Rzepka i Tymplaska – obie z SP 4. W kolejnym konkursie polegającym na podbijaniu piłki na przemian „ Góra – dół” zwyciężyła Kinga Koszubska z Gimn. nr 2 wyprzedzając Natalię i Martynę Wysoczańskie. Ostatni konkurs sportowy tzw kapki – dla utrudnienia rogrywane piłką do rugby okazał się wewnętrzną rozgrywką wychowanków MOW, którzy podzieli między siebie trzy pierwsze lokaty. Kolejność w tej konkurencji była następująca: Patryk Rosiak, Norbert Golec, Łukasz Klemeski. A że nie samą wiedzą i sportem człowiek żyje rozegraliśmy konkursy „ różne”. W konkursie na plakat o tematyce ekologicznej lub turystycznej największe uznanie komisji powołanej z uczestników rajdu zdobyły prace wykonane przez następujących autorów : Małgorzata Moliś, Paulina Grzelak, Natalia i Martyna Wysoczańskie. Wybrano również najbardziej uturystycznioną rodzinę – okazała się nią rodzina Grzelaków, która składała się z mamy i dwóch córek. Rodzina ta została nagrodzona wydawnictwami turystycznymi Natomiast najmłodszą uczestniczką rajdu była Julia Szwed z II klasy z SP 5. Ostatnim konkursem na rajdzie był wybór najbardziej niepotrzebnej rzeczy. Komisja stwierdziła, że jest to końcówka do blendera przyniesiona przez Jakuba Kodlewa z SP 5. W imieniu organizatorów pragniemy podziękować za pomoc w organizację rajdu koledze Henrykowi Gęsior.
Wszyscy zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd miasta i spółkę GANT z Legnicy.
GALERIA:

DYPTTKGALERIA:

W piątek 2 grudnia w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze odbyło się 50 Jubileuszowe Zakończenie Sezonu Turystycznego. W gronie osób reprezentujących osoby najaktywniej działających na polu turystyki i krajoznawstwa znalazła się również reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Młodzież z naszej placówki brała udział we wszystkich rajdach organizowanych przez Jaworski oddział PTTK, zdobywając czołowe miejsca, opiekuje się bazą turystyczną – Chatą pod Lipą. Doceniając wysiłek i trud włożony w organizację imprez turystycznych ( Rajd Bulwa, konkurs turystyczno-krajoznawczy „ Znam swój region województwo dolnośląskie”) zaangażowanie na rajdowych trasach, opiekę nad Chatą pod Lipą nasze koło turystyczne zostało „ Za szczególny wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa Ziemi Jaworskiej” uhonorowane medalem okolicznościowym 50 lat Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej” oraz dyplomem „ Za aktywną działalność oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. Takim samym medalem zostali uhonorowani Andrzej Kowalik i Aleksandra Drabczyk. Natomiast wychowankowie : Patryk Rosiak, Norbert Golec i Paweł Masłowski za aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w 2016 r. otrzymali imienne podziękowania i nagrody rzeczowe. Za swoją społeczną pracę na rzecz młodzieży podziękowania otrzymali również opiekunowie SKKT Tramp II Andrzej Kowalik i Grażyna Żmuda.

Tekst A.K, G.Ż.

Zdjęcia – ze strony Radio Plus Legnica, A. K.

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.
Wychowankowie grupy IV aktywnie włączyli się do obchodów, uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych z p. Andrzejem Kowalikiem , który w Izbie Turystycznej, przedstawił historię koła turystycznego oraz historię budynku , w którym mieści się nasza placówka. Wychowankowie mieli okazję obejrzeć kroniki, dyplomy i odznaczenia turystyczne zdobywane przez wychowanków. Mieliśmy okazję się dowiedzieć o różnych formach turystyki, w których możemy uczestniczyć. Wspólnie opowiadaliśmy o roli turystyki w naszym życiu , która stwarza naturalną okazję kształtowania wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy, współdziałania w grupie oraz wdrażania do kulturalnego zachowania się. Wyzwala okazję wykazania się uzdolnieniami, inwencją twórczą, aktywną postawą wobec otoczenia.
Następnie po części teoretycznej ruszyliśmy na spacer żółtym szlakiem uliczkami naszego miasta , zwiedzając obiekty ,które odegrały ważną rolę w historii naszego miasta. Dotarliśmy do Zamku Piastowskiego, w którym zwiedziliśmy wystawę , na której był wstawiony rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach” .Krętymi drewnianymi schodami weszliśmy na wieżę widokową aby podziwiać panoramę miasta i okolic.
Nasza wycieczka pozwoliła połączyć wychowanie i integracje wiedzy zdobywanej na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii.
A.E.Drabczyk, A.Kowalik

GALERIA: