Zajęcia terapeutyczne

Prace wykonane w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przez: Wiesława Skrzyniarza, Dawida Nowaka, Rafała Masłowskiego, Szymona Dratwę, Bartosza Kaczora, Bartosza Prześruta i Martina Kopacza.

GALERIA:

Prace plastyczne wykonane w ramach zajęć terapii: Martin Kopacz, Bartłomiej Kaczora, Bartłomiej Prześrut, Dawid Nowak, Wiesław Skrzyniarz, Tomasz Różak, Szymon Dratwa, Rafał Masłowski pt. „ TAJEMNICZY OGRÓD – 2019”.

GALERIA:

W  VII Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastyczny pt.” Janusz Korczak w twórczości dziecięcej” prace plastyczne wykonane przez naszych wychowanków, w ramach zajęć terapii, zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową. Nasi uczniowie zajęci: I m - Mikołaj Łada, Rafał Masłowski, Wiesław Skrzyniarz, Bartłomiej Prześrut, III m. Bogumił Korzeb, Tomasz Różak, Szymon Dratwa.

Gratulujemy sukcesów!!!

GALERIA:

Autorami prac są: Bartosz Prześrud, Mikołaj Łada, Bartosz Kaczor, Piotr Garczyński, Tomasz Różak, Szymon Dratwa, Bogumił Korzeb, Rafał Masłowski. Prace wykonano  w ramach zajęć terapii, pod kierunkiem mgr Anny Bortkiewicz.
GALERIA