Zajęcia terapeutyczne

Prace wychowanków MOW wykonane w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na wojewódzki konkurs "Zabytki UNESCO". Autorzy prac: Daniel Kuberek, Paweł Nowakowski, Piotr Rupociński, Gwara Kamil, Golec Nortbert, Joda Kacper. Prace wykonano pod kierunkiem Anny Bortkiewicz

GALERIA

GALERIA:

Prace wykonano w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pod kieruniem Anny Bortkiewicz. Autorzy prac: Piotr Rupociński, Daniel Kuberek, Paweł Kramkowski, Dawid Górzny, Golec Norbert, Kacper Joda, Dominik Mazur.

W klubie „PIAST” podsumowano kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pod nazwą „Pejzaż zimowy”. Na konkurs wpłynęło ponad 200 zimowych prac, wykonanych różnorodną techniką. Autorami prac są dzieci z przedszkoli nr 4 i nr 8; szkół podstawowych: nr 4, nr nr 5 w Jaworze, w Bolkowie, w Kaczorowie oraz Męcince; podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Świetlicy środowiskowej MOPS, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz autorzy indywidualni. W kategorii od 15 – 18 lat wyróżnienie otrzymali: Dawid Girek, Paweł Kramkowski, Piotr Rupociński, Norbert Golec, Dawid Górzny, Krzysztof Olkiewicz, Daniel Kuberek, Kamil Gwara. Prace zostały wykonane pod kierunkiem Anny Bortkiewicz. Gratulujemy.

GALERIA:

Zaproponowany przez klub „PIAST” konkurs plastyczny pod nazwą „Moja Walentynka” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, czego dowodem jest duża liczba nadesłanych kartek walentynkowych. Wyróżniono autorów, którzy wykazali się pomysłowością w doborze techniki i estetyką wykonania. Wyróżnienia z MOW Jawor otrzymali: Dawid Girek, Daniel Kuberek, Dawid Górzny, Krzysztof Olkiewicz, Piotr Rupociński, Paweł Kramkowski, Norbert Golec, Kamil Gwara, którzy swoje prace wykonali pod kierunkiem Anny Bortkiewicz i Andrzeja Kowalika. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

 

 

GALERIA:

Wykonane w ramach terapii, pod kierunkiem mgr Anny Bortkiewicz. Prace wykoanli: Piotr Rupociński,  Kamil Gwara, Paweł Kramkowski, Daniel Kuberek,  Norbert Golec, Krzysztof Olkiewicz, Dawid Girek, Dawid Górzny.