Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.
1MECHANIK

„W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Dodatkowo młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w kursach umiejętności zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych do dolnośląskich zakładów pracy”
Na zdjęciu grupa wychowanków uczestnicząca w kursie zawodowym - kierunek mechanik.
GALERIA:

Na zdjęciu grupa wychowanków uczestnicząca w kursie zawodowym - kierunek malarze.
GALERIA: