RoDzIcE

GALERIA:

Mamo , tato …. 

Dzień 1 kwietnia 2017 r. był dniem szczególnym dla wychowanków MOW w Jaworze. W tym dniu odbyły się „ Dni Otwarte” naszej placówki, a z odwiedzinami do chłopców z całej Polski przyjechali rodzice, opiekunowie wraz z rodzeństwem. W sumie do 9 wychowanków przybyła rodzina. Po przywitaniu przez Dyrektora Pana Mariusza Barańskiego, głos zabrała pedagog pani Renata Dołhań, która przybliżyła proces usamodzielnienia wychowanków. Kolejną prelegentką była pedagog Dorota Zawieja, która omówiła realizowany przez wychowanków projekt. Kolejnym punktem programu był występ wychowanków. Prawdziwą furorę zrobił Dawid Sumiński, który przy akompaniamencie Pana Macieja Pawlinowa wykonał takie hity jak: „Przez twe oczy, twe oczy oszalałem”, „Matki grób”, „ Ja, uwielbiam ją”. Po części artystycznej rodzice mieli okazję porozmawiać z wychowawcami grup oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów o funkcjonowaniu swoich synów w Ośrodku oraz na temat postępów w nauce szkolnej. W spotkaniu brali udział zarówno wychowawcy grup jak również nauczyciele uczący w szkole.
A.K.