W dniu 9 listopada 2019 roku w naszym Ośrodku odbyły się wybory członków Samorządu Wychowanków. Wybory poprzedziła krótka lecz intensywna kampania wyborcza. Każda grupa mogła maksymalnie zgłosić po trzech kandydatów, tak więc głosowaliśmy na dwunastu kandydatów.

     Zebranych powitał Dyrektor Pan Mariusz Barański, który przedstawił założenia demokracji. Następnie głos zabrali opiekunowie Samorządu Pani Grażyna Żmuda i Pan Andrzej Kowalik, którzy omówili zasady głosowania. Spośród osób niekandydujących wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

  • Wiesław Skrzyniarz -Przewodniczący,
  • Dawid Nowak – Zastępca Przewodniczącego,
  • Eryk Cichoń – Członek,
  • Sebastian Nicpoń Członek.

     Komisja wydała 36 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano trzydzieści sześć. Najwięcej głosów zdobyli następujący wychowankowie: Kacper Mejer, Wojciech Grzenia, Łukasz Cieplok, Martin Kopacz. Gdy Komisja liczyła głosy mogliśmy obejrzeć występ taneczny i popis wokalny Mateusza Lużyńskiego. Ma chłopak talent.

     Na pierwszym posiedzeniu ukształtował się Samorząd w składzie :

  • Przewodniczący – Łukasz Cieplok,
  • Zastępca Przewodniczącego – Kacper Mejer,
  • Sekretarz – Martin Kopacz,
  • Skarbnik – Wojciech Grzenia.

     Nowo wybranemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy, gdyż „ Samorząd uczniowski jest filarem demokratycznej szkoły”.

Opiekunowie Samorządu: Andrzej Kowalik
                                          Grażyna Żmuda

wybory 1   wybory 2   wybory 3 

wybory 4   wybory 5