UZALEZNIENIA – DROGA DO … „NIKĄD?”

uzal1

W RAMACH REALIZACJI KONKURSU „ZŁUDNY ŚWIAT UZALEŻNIEŃ” OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW KIERUJĄ DO WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W DWÓCH KONKURSACH.

PIERWSZY – STWORZENIE KOMIKSU UKAZUJĄCEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA SPOWODOWANE PRZEZ SIĘGANIE PO RÓŻNEGO RODZAJU „ UŻYWKI” PRACE MOŻNA WYKONAĆ POJEDYNCZO LUB W GRUPACH KILU-OSOBOWYCH. POD UWAGĘ BĘDZIE BRANY:

  • PRZEKAZ, ESTETYKA WYKONANIA PRAC,
  • SZATA GRAFICZNA,
  • ORTOGRAFIA

DRUGI – LIST DO OSOBY CHOREJ NA AIDS. OCENIE BĘDZIE PODLEGAŁA:

  • ORTOGRAFIA,
  • STYL,
  • TEMATYKA PRACY.

KONKURS BĘDZIĘ TRWAŁ W DNIACH 23.11.2019 R. DO 05.12.2019 R.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ U OPIEKUNÓW SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW.

DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH PRAC PRZEWIDUJEMY NAGRODY RZECZOWE.

uzal2