Brawo Łukasz...  

     W dniu 22 listopada w Spółdzielczym Klubie „Piast" w Jaworze odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy turystyczno – krajoznawczej pod nazwą „Znam swój region – województwo dolnośląskie”. Organizatorami konkursu byli Komisja Turystyki Pieszej przy Zarządzie Oddziału Ziemi Jaworskiej w Jaworze, Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze, Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze oraz Klub Piast. W turniejowe szranki stanęły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych i szkół średnich. W pionie szkół podstawowych o prymat walczyły następujące drużyny : SP 1 – w składzie Hubert Małachowski, Michał Piwowarski, Maja Guszcza Katarzyna Majka, (op. Barbara Gmerek – Skalik) , SP 2 w składzie Paweł Piaskowski, Dawid Skowron Czarnecki, (op. Iwona Zielińska) , drużyna z SP 5 pod opieką Anny Ordy w składzie Krystian Materna, Jakub Romanowicz , Emilia Witwicka, oraz repreztacja Dolnośląskiego Młodzieżowego Domu Wychowawczego w Jaworze w składzie : Łukasz Kordylewski, Jacek Błaszkiewicz, Dawid Nowak (op. Grażyna Dynda).

     Szkoły średnie reprezentowały drużyny z : Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w składzie Paulina Czochara, Dominik Gala, Radosław Kunecki pod opieką Dariusza Szojka Wyszkowska, Paulina Andrysiak  (op. Dariusz Szojka), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką Marty Bander w składzie : Paulina Konieczna, Martyna Momot, Klaudia Kurpiel oraz Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze w składzie Anna Kowalówka, Wiktoria Natorska, Wiktoria Kołodziejczyk (op. Ewelina Matkowska).     

     Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali Panowie Leszek Drabczyk – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze oraz Andrzej Kowalik, którzy życzyli wszystkim uczestnikom samych poprawnych odpowiedzi oraz życzyli by udział w konkursie był inspiracją do poznawania piękna małej Ojczyzny. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z historii, geografii nie tylko najbliżej okolicy (miasto, powiat) lecz również wiadomościami dotyczącymi Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz wiadomościami o województwie dolnośląskim. W drugiej części konkursu musieli prawidłowo rozpoznać ukazane na zdjęciach obiekty (zamki,  pałace).      

     W młodszej kategorii uczestników konkursu zwyciężyli Dawid Skowron SP 1 i Łukasz Kordylewski ( DMOW). Drugie równorzędne miejsce zdobyli Maja Guszacza ( SP 1) i Michał Jasiński ( SP 2). W punktacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 . Kolejne miejsce 1 wyprzedzając minimalnie drużyny z DMOW i Szkoły Podstawowej nr 5.           

     Wśród uczniów szkół średnich z testem  najlepiej poradził sobie Radek Kunecki. Kolejne miejsca zdobyli Paulina Czoczara i Dominik Gala. W kategorii zespołowej sukces odniosła drużyna z PCKZiU, która zwyciężyła przed reprezentacjami OHP 1-21 w Jaworze oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Drużyna z SP 2 Oraz PCKZiU będą reprezentować nasz oddział w imprezie wyższego szczebla. Życzymy im powodzenia i samych poprawnych odpowiedzi.     

     Zwycięscy  konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, Urząd Miasta w Jaworze i firmie KG TRADIN z Legnicy. Nagrody wręczali wspólnie Pan Mariusz Barański – radny powiatowy a zarazem Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.     

     Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał Andrzej Kowalik.