AKTUALNOŚCI

Listopad jest dla naszego narodu szczególnym miesiącem, jest to miesiąc zadumy i nostalgii, ale też czas, w którym przeżywamy radość i dumę z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze 95 rocznicę tych radosnych wydarzeń świętowano poprzez udział wychowanków w turnieju ,, Przy zabawie o historii”. Szkolna edycja konkursu odbyła się 12 listopada, natomiast w poniedziałek, 18 listopada odbyła się już ósma edycja turnieju powiatowego, którego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i integracja młodzieży gimnazjalnej z naszego powiatu.