AKTUALNOŚCI


Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.
1MECHANIK

„W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Dodatkowo młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w kursach umiejętności zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych do dolnośląskich zakładów pracy”
Na zdjęciu grupa wychowanków uczestnicząca w kursie zawodowym - kierunek mechanik.
GALERIA:

Na zdjęciu grupa wychowanków uczestnicząca w kursie zawodowym - kierunek malarze.
GALERIA:

NaSiTradycyjnie w ostatni piątek listopada w Jaworskim Oddziale PTTK od wielu lat jest organizowany konkurs wiedzy turystyczno-krajoznawczy pod nazwą „ Znam swój region województwo dolnośląskie” . Organizatorem konkursu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Jaworze, Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 w Jaworze, Spółdzielczy Klub Piast oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 13 trzyosobowych drużyn. Konkurs został rozegrany w trzech kategoriach szkolnych. W pionie szkół podstawowych swoje reprezentacje wystawiły następujące szkoły : SP 5 – 2 drużyny ( op. Anna Orda), SP 1 pod opieką Barbary Gmerek –Skalik. W pionie szkół gimnazjalnych również rywalizowały ze sobą trzy drużyny. Były to drużyny z Gimnazjum nr 1 ( op. Mirosława Otoka), nr 2 (op. Iwona Zielińska) i nr 5 czyli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ( op. Grażyna Dynda). Najwięcej drużyn bo aż sześć walczyło o zwycięstwo w pionie szkół średnich. Były to drużyny z następujących szkół: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze klasa II F, Technikum Logistyczne w Jaworze klasa III d, Technikum logistyczne w Jaworze klasa II d. Opiekunem tych trzech drużyn był Dariusz Szojka. Dwie drużyny były z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie ( op. Joanna Traczyk) oraz drużyna z Ochotniczego Hufca Pracy 1-21 w Jaworze ( op. Andrzej Kowalik). Młodzież musiała rozwiązać test wiedzy a następnie rozpoznać na zdjęciach wybrane zabytki Dolnego Śląska. W pionie szkół podstawowych zwyciężyła 1 drużyna z SP 5. Kolejne miejsca zajęły drużyny z SP 1 i drugą drużyna z SP 5. Indywidualnie najlepsza była Natalia Michałowska, która wyprzedziła Miłosza Jasińskiego i Roksanę Kaliciak.
W pionie uczniów z gimnazjum tryumfowała drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Drugie równorzędne miejsce zdobyły reprezentacje z obu jaworskich gimnazjów. Indywidualnie zwyciężył Patryk Rosiak, który wyprzedził Krystiana Żurawskiego ( obaj z MOW). Trzecia lokata przypadła Filipowi Tokarz z gimnazjum nr 1.
Sześć drużyn rywalizowało w pionie szkół średnich. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco . Wygrała drużyna z Technikum Logistycznego w Jaworze klasa III d. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Ochotniczego Hufca Pracy, a trzecie miejsce zdobyła reprezentacja Technikum Logistycznego w Jaworze klasa II D. Kolejne miejsca przypadły następującym drużynom : Klasa II F z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół Zawodowych w Bolkowie i Liceum Ogólnokształcące w Bolkowie. Indywidualnie wygrała Anna Bukało ( Technikum Logistyczne klasa III D). Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Zaraś – również z Technikum Logistycznego klasa III D, a trzecie miejsce zajęła Patrycja Taniukiewicz z Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał Andrzej Kowalik aktywnie wspierany przez koleżanki Grażynę Żmuda ( Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) oraz Małgorzatę Budzińską ( Ochotniczy Hufiec Pracy 1-21 Jawor). Imprezę otworzyli oraz nagrody wręczali Panowie: Mariusz Barański Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, a zarazem radny powiatowy oraz Leszek Drabczyk Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze. Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane z dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta w Jaworze, Starostwa Powiatowego w Jaworze, spółki GANT w Legnicy. Młodzieży gratulujemy wiedzy, a sponsorom dziękujemy za wspaniałe nagrody.

Organizatorzy
GALERIA:

W dniu 19 czerwca 2015 r.  zorganizowany został przy współpracy Szkolnego Koła Turystycznego oraz przez PTTK Ziemi Jaworskiej na terenie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze X Rajd - Święto Latawca. Do udziału zostali zaproszeni również wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze. Młodzież pod opiekąnauczyciela W. Firkowicza w ramach zajęć technicznych wykonała latawiec, którego możliwości techniczne i estetyczne zaprezentowali na rajdzie z wychowawcą T. Siczkem.


Wigilia jest dla Większości Polaków wyjątkowym świętem. W tym dniu chcemy stawać się lepszymi ludźmi, często pokonujemy wewnętrzne opory, by wyciągnąć dłoń i przełamać się białym opłatkiem, zapominając o urazach i nieporozumieniach. Przede wszystkim jednak w tym szczególnym dniu chcemy być z najbliższymi, chociaż nie zawsze jest to możliwe…

Listopad jest dla naszego narodu szczególnym miesiącem, jest to miesiąc zadumy i nostalgii, ale też czas, w którym przeżywamy radość i dumę z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze 95 rocznicę tych radosnych wydarzeń świętowano poprzez udział wychowanków w turnieju ,, Przy zabawie o historii”. Szkolna edycja konkursu odbyła się 12 listopada, natomiast w poniedziałek, 18 listopada odbyła się już ósma edycja turnieju powiatowego, którego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i integracja młodzieży gimnazjalnej z naszego powiatu.