Dnia 5.12.2015r w naszym ośrodku przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie, której kandydaci prezentowali swoje programy i pomysły. Wcześniej zostało przygotowane miejsce wyborów oraz wszystkie elementy z nimi związane tj: flagi, plakaty-hasła wyborcze urna do głosowania itp. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy wychowankowie. W głosowaniu wzięło 30 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów; Piotr Rupociński, Dawid Czeszejko, Mateusz Kaczmarek, Bartek Łaskarzewski, Michał Grams, Krzysztof Olkiewicz, Kamil Malinowski, Wojciech Brzeziński. Oddano 30 głosów ważnych a komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów. Przewodniczącym samorządu uczniowskiego został Wojciech Brzeziński, zastępcą Kamil Malinowski, sekretarz Krzysztof Olkiewicz. Nad całością jako mąż zaufania czuwał dyrektor, a wychowawcą organizującym i nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Marek Dul.
GALERIA:
A.E.Drabczyk